Om Slick 50

Världsettan

 • Slick 50 ® har sedan lanseringen 1978 varit marknadsledande inom friktionshämmande motorbehandlingsteknologi.
 • Slick 50 ® har försett mer än 30 miljoner motorister i över 70 länder med maximalt slitageskydd för bensin-, etanol- och dieselmotorer, även med turbo och katalytisk avgasrening.
 • Slick 50 ® programmet omfattar nu specialanpassade produkter för alla användningsområden där det finns ett behov att reducera metallfriktion, slitage samt att sänka energiåtgången.
 • Slick 50 ® bibehåller sin position som världsetta genom att erbjuda det mest effektiva och långvariga skydd som finns tillgängligt. Ingen annan produkt har kunnat kopiera Slick 50 ®:s unika kemiska sammansättning eller kunnat mäta sig med de bevisade resultat som Slick 50 ® har uppnått.

Motorslitage

Trots dagens moderna teknologi kan man inte eliminera det envisa problemet med slitage som uppstår då metallytor är i kontakt med varandra. Drastiskt ökat slitage uppstår under de första sekunderna vid start, före det att oljan cirkulerar i motorn, Ökat slitage är dessutom påvisbart fram tills oljan uppnått optimal arbetstemperatur och smörjförmåga. Slick 50 ® skyddar mot slitage genom att kemiskt binda DuPont Teflon® PTFE till insidan av motorn, för att skapa slätare ytor som ger mindre friktion och slitage. Slick 50 ® klarar alla oljebyten upp till 80.000 km utan att lossna från metallen och ger därmed ett fullständigt skydd mot slitage även under de kritiska start- och uppvärmningsskedena.

 • Slick 50 ® ger optimalt skydd vid start då 80 % av slitaget normalt inträffar.
 • Motorer som behandlats med Slick 50 ® har upp till 50 % mindre slitage, samt lägre energiåtgång.
 • Enligt tester varar en behandling minst 80.000 km oavsett oljebyten.
 • Reducerat slitage bibehåller motorns prestationsförmåga, reducerar driftskostnaderna och ger ökad livslängd.

Unik Formula

PTFE är det halaste ämnet som hittills framställts men kan inte binda sig självt till metallytor. Därför är Slick 50® en unik kombination av PTFE och olika kemiska komponenter som bygger en beständig PTFE-hinna på metallytor.

Slick 50® innehåller elektronstråleaktiverade PTFE-partiklar flytande i en förstklassig olja som är kemiskt berikad med unika komponenter för att förbereda och belägga ytorna. PTFE är garanterat bunden till motorns metalldelar och ger bevisat slitageskydd i minst 80.000 km oavsett antal olje- och filterbyten.

Prov och förbättringar

 • Slick 50 ® utvecklas och testas kontinuerligt för att säkerställa att produkten är världsledande inom lågfriktionsteknologi.
 • Forskning visar att motorer slits upp till 20 gånger snabbare under de första 20 minuterna från start tills dess att motorn är varm, även då man använder förstklassiga oljor.
 • Man har vid prover bevisat (SAE Teknisk information #941983 & #952474, oktober 1994 & 1995) att en Slick 50 ®-behandling reducerar slitaget (upp till 50%) på kritiska komponenter i minst 80.000 km, även under extrema förhållanden.
 • Data från Slick 50 ®:s krävande laboratorie- och vägtestprogram är grunden för ett fortsatt produktutvecklingsprogram